Játékidő Rekreációs Sportegyesület

Sportegyesületünkben egész évben várjuk a mozogni vágyó gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket.

Rólunk

A most felnövő alfa generációnak már természetes a mozgásszegény életmód és a digitális világ, pedig ez az egyik legnagyobb civilizációs ártalom. A mozgás életünk elengedhetetlen része. Ennek ismételten természetessé válására kisgyermekkorban kell nagy hangsúlyt fektetnünk, hiszen az óvodáskor az egyik legmeghatározóbb szakasz az ember életében.

Rekreáció

A kisgyermek szivacsként szívja magába azokat a magatartási és cselekvési mintákat, melyekkel környezetében szembesül. Ezek lehetnek táptalajai a későbbi életszakaszokban megjelenő szokás és rutin cselekvéseknek. Így van ez a sportolással is. Hisszük azt, hogy ha gyermekkorunk szerves része a mozgás, akkor felnőtt korunk lételemévé fog válni. 

Tudod milyen módszereink vannak erre?

  • komplex képességfejlesztés
  • vidám, játékos bevezetés a különböző sportágakba
  • a rendszeres testmozgás a fizikai képességek mellett fejleszti a figyelmet, koncentrációt, társas kapcsolatokat
  • az iskolaérettség feltételeinek kialakulását hatékonyan elősegíti: elemi mozgások összerendezettsége, egyensúlyérzék, testsémák kialakulása, kézdominancia, téri tájékozódó képesség, társas kapcsolatok, kreativitás, problémamegoldó készség, emlékezet, figyelem, feladattudat, felnőttekhez és kortársaikhoz való viszony javulása
  • sportági alapismeretek
  • tanulási képességek fejlődése

FitKid

A FitKid egy 25 éves múltra visszatekintő, felmenő versenyrendszerű sport. Mozgásanyaga a talajtorna (akrobatika), az aerobik (aerobik ugrások, erőelemek), a ritmikus gimnasztika (gimnasztikus ugrások, lazasági elemek) és a tánc mozgásaiból táplálkozik, mégis mindegyiktől különbözik.

Kapcsolat

Kövesd közösségi média oldalainkat, ahol további információkat, aktualitásokat tudhatsz meg tevékenységünkről és betekintést nyerhetsz az egyesület mindennapjaiba. Persze felteheted kérdéseidet közvetlenül nekünk is!

Kapcsolati Form

JELENTKEZZ HOZZÁNK MÉG MA!

Jelentkezés